Wymawiam głoski szumiące (sz, ż, cz, dż) z Jeżem Dżordanem

Dzieci uwielbiają logopedyczne zabawy tematyczne - stanowią one miłe urozmaicenie zajęć oraz wprowadzają elementy zabawy do nużących i wielokrotnie powtarzanych sylab oraz wyrazów, pozwalając tym samym zautomatyzować utrwalane głoski.

Dzisiejsza propozycja zabawy utrzymuje nas w klimacie jesiennym. Pobierz i wydrukuj szablony. Pierwszy obrazek to plansza podstawowa, drugi szablon należy rozciąć wzdłuż kreskowanych lini i podkleić taśmą dwustronną. Zadanie polega na dopasowaniu owoców oraz pozostałych elementów do konturów znajdujących się na pierwszej planszy po uprzednim powtórzeniu opisów widniejących na konturach tychże obrazków. Ćwiczymy w ten sposób pożądane głoski szeregu szumiącego, czyli sz, ż, cz, dż. Zadanie z jeżem Dżordanem dodatkowo wspiera koordynację wzrokowo-ruchową, pozwala również pracować nad motoryką małą i precyzją ruchu (odklejanie taśmy i przyklejanie równo z konturami). Wyklejanka z leśnym zwierzakiem świetnie sprawdzi się przy okazji różnicowania pojęć duży/ mały.
Wymawiam poprawnie głoski szumiące z Jeżem Dżordanem