DIAGNOZA
LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna to określone metody postępowania badawczego pozwalające na rozpoznanie rodzaju wad lub zaburzeń mowy oraz zidentyfikowanie ich przyczyny.

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza powinna obejmować: 

 • wywiad z rodzicem lub prawnym opiekunem pacjenta
 • rozmowę i zajęcia z pacjentem

Diagnoza ma na celu: 

 • badanie sprawności aparatu artykulacyjnego; 
 • ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy (odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie); 
 • ocenę sposobu oddychania (oddychanie przez nos czy usta); 
 • orientacyjne badanie słuchu (słuch fizjologiczny) oraz badanie słuchu fonematycznego; 
 • badanie kompetencji komunikacyjnych; 
 • ocenę mówienia oraz rozumienia mowy; 
 • ocenę wymowy (tempo, płynność i prozodia mowy oraz realizacja poszczególnych głosek).

Rzetelnie i wnikliwie przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do zaplanowania przebiegu terapii logopedycznej.

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna to wszelkie oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zakłóceń procesu komunikowania się za pomocą mowy. Na terapię składa się cykl regularnych zajęć logopedycznych oraz ćwiczeń zalecanych do samodzielnego wykonywania w domu. Wszystkie zajęcia terapeutyczne są ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz wieku pacjenta. 

Na podstawie zebranych informacji zostaje opracowany program terapeutyczny. Częstotliwość zajęć zależy od rodzaju problemu oraz ustaleń z rodzicami. Zajęcia trwają od 45 do 60 min w zależności od tego jak funkcjonuje dziecko. W przypadku maluchów zajęcia odbywają się w obecności rodzica, który przygląda się wykonywanym ćwiczeniom w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do wykonywania treningu domowego. Po każdym spotkaniu dziecko dostaje kreatywną kartę pracy. Każdy rodzic ma możliwość konsultowania się ze mną e-mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Podczas terapii z pacjentem stosuję: 

 • ćwiczenia mające na celu usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych; 
 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny i oddechowy; 
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy; 
 • masaż narządów artykulacyjnych; 
 • różne metody wywoływania głosek; 
 • utrwalanie wywołanych głosek; 
 • automatyzację wywołanych głosek; 
 • karty pracy do treningu domowego;
 • konsultacje z laryngologiem, alergologiem i ortodontą. 

WAŻNE!

Proces diagnozowania i terapii logopedycznej uzupełniają się wzajemnie.

W ramach terapii logopedycznej oferuję:

 • terapię wad wymowy tzw. dyslalii, czyli terapię:
  • seplenienia (nieprawidłowa realizacja głosek "ś", "ź", "ć", "dź", "s", "z", "c", "dz" oraz "sz", "ż", "cz", "dż"); 
  • rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski "r")
  • kappacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski "k"); 
  • gammacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski "g"); 
  • lamdacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski "l"); 
  • mowy bezdźwięcznej (zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. zastępowanie "b" przez "p", "d" przez "t", "g" przez "k"); 
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy;
 • ćwiczenia fonacyjne oraz emisji głosu;
 • masaże logopedyczne;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA
PROFILAKTYCZNE
DLA DZIECI

Profilaktyka logopedyczna  to wszelkie czynności mające na celu przeciwdziałać oraz zapobiegać powstawaniu wad wymowy. To właśnie dzięki niej Twoje dziecko nauczy się pięknie mówić. 

W ramach profilaktyki logopedycznej proponuję

ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MOWY

Zestaw precyzyjnie dobranych ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i ogólnorozwojowych (m.in. ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz ćwiczenia stymulujące pracę lewej półkuli mózgu) pozytywnie wpływających na stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka;

ZUCHOZMAGANIA

Wczesna nauka czytania i pisania, a mianowicie oparte na zabawie ćwiczenia doskonalące sprawność funkcji systemu percepcyjno-motorycznego aktywnych w procesie czytania i pisania.

WARSZTATY
DLA DZIECI I RODZICÓW

Moje warsztaty to nic innego, jak zajęcia stworzone z myślą o dzieciach i ich rodzicach, którzy pragną zgłębiać wiedzę o tym, jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu.

W ramach warsztatów prowadzę:

 • Zajęcia dla dzieci przygotowujące do nauki czytania i pisania.
 • Warsztaty profilaktyczne dla rodziców, podczas których uczę rodziców, jak powinno dbać się o prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 • Warsztaty logopedyczne dla rodziców, na których wyjaśniam specyfikę zaburzeń i wad wymowy oraz dostarczam praktycznej wiedzy, jak w łatwy i ciekawy sposób prowadzić z dzieckiem ćwiczenia logopedyczne podczas treningu domowego.

OFERTA DLA PLACÓWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Zapraszam dyrekcję szkół i przedszkoli oraz pozostałych instytucji o charakterze edukacyjnym do nawiązania współpracy i skorzystania z oferty zajęć logopedycznych, w skład której wchodzą:

 • Badania przesiewowe
 • Diagnostyka logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 

Czas zajęć ustalany jest przez obie strony podejmujące współpracę. Terapia odbywa się w pomieszczeniach lub miejscach udostępnionych przez dyrekcję placówki. Po każdych zajęciach dziecko otrzymuje kartę pracy z ćwiczeniami domowymi. Mając na uwadze fakt, jak ważna jest świadomość rodziców na temat trudności, z jakimi boryka się dziecko, zapewniam możliwość stałych konsultacji e-mailowych lub telefonicznych w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Nowoczesne i bardzo atrakcyjne pomoce, którymi dysponuję zapewnią każdemu dziecku kreatywne i ciekawe zajęcia.

Cennik zajęć jest ustalany indywidualnie w zależności od intensywności zajęć
i ilości dzieci w nich uczestniczących.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą proszę o kontakt za pomocą formularza
bądź kontakt telefoniczny: 668 692 666

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

Imię i nazwisko
E-mail
Wiadomość


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.